Program PD-R

Partidul Democrat din Revoluție

schimbarea incepe cu noi

Pentru a putea transforma acest vis în realitate, este nevoie de o forţă nouă politică, nemânjită de anii grei ai corupţiei şi politicilor bazate pe interese care să îmbogăţească numai anumite grupuri privilegiate ce s-au format prin deturnarea iresponsabilă a tot ce a fost mai de valoare din avutul comun, cel care ar fi trebuit să fie protejat de lege în virtutea garanţiilor pe care le emană Constituţia României.

vino alături de noi!

Programul Partidului Democrat din Revoluție

schimbarea începe cu noi

Scurt Istoric
Ce anume dorim...
Garanția dezvoltării
Obiective

Scurt istoric al Partidului Democrat din Ravoluție

Partidul Democrat din Revoluție a apărut în perioada Revoluţiei din necesitatea
acoperirii golului politic pe care l-a provocat cǎderea sistemului comunist. Partidul Democrat din Revoluție a fost înfiinţat pe data de 26.12.1989 de către revoluţionarii care au luptat pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Pentru a face posibil acest eveniment deosebit din viaţa politică revoluţionară şi postrevoluţionară, mulţi dintre camarazii de luptǎ a celor care au înfiinţat Partidul Democrat din Revoluție, şi-au pierdut viaţa sau au fost rǎniţi în lupta pentru înlǎturarea Dictaturii şi pentru instaurarea unui regim Democrat Românic, care să nu mai permită manifestări
totalitare ori dictatoriale.

Ce anume dorim şi putem să facem pentru dumneavoastră:

  • reformă politică reală – menită să garanteze electoratului participarea
    nemijlocită la actele de legiferare şi guvenare;
  • reforma instituţiilor statului de drept – prin responsabilizarea factorilor de decizie şi adâncirea respectului faţă de cetaţean, precum şi respecarea principiilor tratatului de la Lisabona şi drepturile constituţiilor României şi cel al Europei Comune;
  • reforma agricolă – prin aplicarea de programe menite să stimuleze şi să
    încurajeze dezvoltarea agriculturii şi să asigure baza unei dezvoltări reale ale producţiei agricole, la nivelul statelor dezvoltate, în beneficiul cetăţeanului şi al susţinerii dezvoltării economiei ţării.
  • reforma economică – bazată pe dezvoltarea actualului proces de restructurare industrială, turistică, bancară şi financiară, prin stimularea dezvoltării capitalului ş producţei autohtone.

Partidul Democrat din Revoluție – garanţia dezvoltării fiinţei naţionale şi al
integrării în armonia europeană:

Partidul Democrat din Revoluție garantează prezenţa nemijlocită a cetăţeanului în toate proiectele şi programele politice.

Partidul Democrat din Revoluție, constituit la data de 26 dec. 1989 în cabinetul 1 din clădirea fostului C.C. al P.C.R. de un grup de revoluţionari, se defineşte ca fiind o formaţiune politică de centru, promotoare a unei doctrine naţionale de sinteză, structurată organic de năzuinţa afirmării şi servirii intereslor cetăţeanului şi cel naţional.

Partidul Democrat din Revoluție consideră că problema fundamentală a actualului ciclu politic este lipsa unei puternice componente sociale, naţionale şi morale, în cazul tuturor politicilor aplicate de către partidele şi guvernele din ultimii ani.

Partidul Democrat din Revoluție va introduce garanţia legitimării actului de
guvernare prin informarea cetăţeanului asupra problemelor generate de
neconcordanţa actului de guvernare cu cel al intereselor naţionale, lipsa de
transparenţă sau folosirea pârghiilor puterii în alte scopuri decât cele legal consfinţite, fiind solidar cu interesul cetăţeanului şi cel naţional.

Obiectivul central aI Partidului Democrat din Revoluție este promovarea bunăstării poporului român, asigurarea unui mediu propice dezvoltării armioase şi sănătoase, stimularea producţiei de bunuri şi servicii, ridicarea nivelului de învăţământ şi cultură, formarea şi perfecţionarea grupurilor profesionale, reafirmarea valorior şi a inteligenţei naţionale, modernizarea administraţiei locale.

Renaşterea comunităţii -prin asigurarea unei administraţii locale efective, eficiente şi funcţionale – constituie cea mai bună cale pentru a distruge birocraţia parazitară şi uşor coruptibilă, care păstrează încă marca autoritarismului de tip comunist şi dezvoltă relaţiile clientelare pe care şi le construiesc unele partide, după ce ajung la putere.

Un alt obiectiv de importanţă majoră îl reprezintă crearea instituţiilor şi
mecanismelor pentru completarea reprezentării teritoriale a intereselor reale ale tuturor categoriilor socio-profesionale la toate nivelurile, care să reunească reprezentanţi din teritori, cu delegaţi ai grupurilor profesionale şi ai instituţiilor de
prestigiu: Academia, universităţile, cultele, asociaţiile profesionale şi de creaţie
artistică, asociaţiile patronale, sindicatele, minorităţile etnice. Aceste mecanisme noi pot forma o bază puternică în transformarea reprezentării echilibrate şi responsabile la nivelul structurii bicamerale şi ar putea constitui un factor de atenuare a tensiunilor sociale şi de conjugare a forţelor active ale naţiunii în construirea noii societăţi, de instituire a unei adevărate alianţe sociale.

În perspectivă, Partidul Democrat din Revoluție vizează construirea cadrului juridic adecvat unei reforme instituţionale radicale, începand cu transformarea României într-o republică parlamentară şi constituirea unui parlament puternic, capabil să gestioneze problemele României, în interesul cetăţnilor români.

Cetăţenii României au nevoie de adevăr, justiţie, garanţia unui viitor în care să se regăsească cu uşurinţă şi în care să poată avea încrederea că-şi vor putea dezvolta armonios viaţa de familie.

Pentru a putea transforma acest vis în realitate, este nevoie de o forţă nouă politică, nemânjită de anii grei ai corupţiei şi politicilor bazate pe interese care să îmbogăţească numai anumite grupuri privilegiate ce s-au format prin deturnarea iresponsabilă a tot ce a fost mai de valoare din avutul comun, cel care ar fi trebuit să fie protejat de lege în virtutea garanţiilor pe care le emană Constituţia României. Cetăţenii României îşi doresc o forţă politică nouă, onestă, modernă, capabilă, responsabilă şi care să redea poporului român respectul faţă de propria sa existenţă.