PD-R -documente

Partidul Democrat din Revoluție

schimbarea incepe cu noi

Pentru a putea transforma acest vis în realitate, este nevoie de o forţă nouă politică, nemânjită de anii grei ai corupţiei şi politicilor bazate pe interese care să îmbogăţească numai anumite grupuri privilegiate ce s-au format prin deturnarea iresponsabilă a tot ce a fost mai de valoare din avutul comun, cel care ar fi trebuit să fie protejat de lege în virtutea garanţiilor pe care le emană Constituţia României.

vino alături de noi!

Documente / Acte PD-R

schimbarea începe cu noi

Statutul PD-R
Inscrierea
Act Constitutiv
Programul
Codul de Conduită

Statutul Partidului Democrat din Revoluție

Dispoziții legale (Legea 14/2003 Art. 10(a) denumirea integrală și denumirea prescurtată)
Art. 1 Denumirea integrală și denumirea prescurtată a partidului.
1. Denumirea integrală a partidului este Partidul Democrat din Revoluție.
2. Denumirea prescurtată a partidului este PD-R
3. Partidul Democrat din Revoluție este un partid politic nou, care nu a mai fost înscris în Registrul Partidelor Politice.

citește mai mult/ descarcă

… acordarea personalității juridice și înscrierea în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului București a PD-R

citește mai mult / descarcă

Act Constitutiv al Partidului Democrat din Revoluție

A. Scopul Partidului Democrat din Revoluție este:

citește mai mult / descarcă

Programul Partidului Democrat din Revoluție

Ce anume dorim şi putem să facem pentru dumneavoastră:

  • reformă politică reală – menită să garanteze electoratului participarea
    nemijlocită la actele de legiferare şi guvenare;
  • reforma instituţiilor statului de drept – prin responsabilizarea factorilor de decizie şi adâncirea respectului faţă de cetaţean, precum şi respecarea principiilor tratatului de la Lisabona şi drepturile constituţiilor României şi cel al Europei Comune;
  • reforma agricolă – prin aplicarea de programe menite să stimuleze şi să
    încurajeze dezvoltarea agriculturii şi să asigure baza unei dezvoltări reale ale producţiei agricole, la nivelul statelor dezvoltate, în beneficiul cetăţeanului şi al susţinerii dezvoltării economiei ţării.
  • reforma economică – bazată pe dezvoltarea actualului proces de restructurare industrială, turistică, bancară şi financiară, prin stimularea dezvoltării capitalului ş producţei autohtone.

citește mai mult / descarcă

Codul de Conduită al Partidului Democrat din Revoluție

Motivaţie

Nu pot fi făcute reguli pentru toate situaţiile care se ivesc în cadrul activităţilor interne sau în alte situaţii în care se găsesc voluntar sau involuntar persoanele la care se referă art. 1. Pentru punctarea/clarificarea comportamentului public al politicienilor din Partidul Democrat din Revoluție, sunt valabile următoarele reguli:
Reprezentanţii Partidului Democrat din Revoluție, respectă valorile istorice, culturale, creştine, naţionale, cetăţeneşti, precum şi orice altă valoare menită să integreze România în rândul ţărilor europene, drepturile omului, aşa cum rezultă din tratatele la care România a aderat, drepturile minorităţilor naţionale, şi promovează cu mândrie propriile valori naţionale pentru păstrarea identităţii şi istoriei naţionale. Promovarea valorilor creştine este o parte integrată importantă din istoria şi cultura României, iar reconcilierea cultelor creştine, pe care Partidul Democrat din Revoluție o susţine, un punct de plecare important din politica sa de revalorificare a resurselor umane marginalizate de forţele politice aşa-zis pragmatice. Lipsa acestor valori, cândva baza dezvoltării armonioase a societăţii moderne, a dus la implementarea forţată a unor legi ce afectează nejustificat majoritatea populaţiei în favoarea unor minorităţi, fapt ce a condus la afectarea gravă a vieţii sociale şi politice în Europa, în special în România.

citește mai mult / descarcă

Cetăţenii României au nevoie de adevăr, justiţie, garanţia unui viitor în care să se regăsească cu uşurinţă şi în care să poată avea încrederea că-şi vor putea dezvolta armonios viaţa de familie.

Pentru a putea transforma acest vis în realitate, este nevoie de o forţă nouă politică, nemânjită de anii grei ai corupţiei şi politicilor bazate pe interese care să îmbogăţească numai anumite grupuri privilegiate ce s-au format prin deturnarea iresponsabilă a tot ce a fost mai de valoare din avutul comun, cel care ar fi trebuit să fie protejat de lege în virtutea garanţiilor pe care le emană Constituţia României. Cetăţenii României îşi doresc o forţă politică nouă, onestă, modernă, capabilă, responsabilă şi care să redea poporului român respectul faţă de propria sa existenţă.