Politica de Confidențialitate

Partidul Democrat din Revoluție

schimbarea incepe cu noi

Pentru a putea transforma acest vis în realitate, este nevoie de o forţă nouă politică, nemânjită de anii grei ai corupţiei şi politicilor bazate pe interese care să îmbogăţească numai anumite grupuri privilegiate ce s-au format prin deturnarea iresponsabilă a tot ce a fost mai de valoare din avutul comun, cel care ar fi trebuit să fie protejat de lege în virtutea garanţiilor pe care le emană Constituţia României.

vino alături de noi!

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate  GDPR

În desfăşurarea activităţii noastre, există situaţii în care, date cu caracter personal ajung să fie prelucrate de către firma nostră. Când ne trimiteți informații, de exemplu, prin completarea formularului de contact, când va exprimati acordul să primiţi informări completând un formular. Dorim să înțelegeți cum folosim informațiile și cum vă puteți proteja confidențialitatea.

Explică:
Cum utilizăm?
Ce colectăm ?
Drepturi
Ce distribuim ?
Securitatea informaţiilor
Conformitatea
Modificări

Politica noastră de confidenţialitate explică:

 • Cum utilizăm respectivele informaţii și pe ce temeiuri legale ne bazăm;
 • Ce informaţii colectăm;
 • Drepturile de care beneficiați în baza legislației aplicabile.
 • Modul în care datele dvs. personale sunt făcute publice, de exemplu dacă pot fi publicate pe web site-ul nostru
 • Să stabiliţi cui permiteți accesul la informații. ( de exemplu, sa permiteți accesul la informaţii doar pentru anumite departamente, ca de ex. Contabilitate, vânzări, etc.)
 • Să raspundeţi în sondaje doar la acele intrebări care le consideraţi utile indeplinirii scopului dv.
 • Să alegeţi dacă datele dvs personale să apară în comunicate, pe web site sau alte informări

Confidenţialitatea şi protecţia datelor dvs. este importantă pentru noi. Aşadar, fie că sunteţi membru, simpatizant sau intrați în legătura cu noi în scop de informare, vă rugăm să acordaţi un timp cunoaşterii practicilor noastre și să ne contactați în măsura în care aveți nelămuri.

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm ?

Prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Scopuri generale (aplicabile tuturor categoriilor de persoane vizate):
  • activități de prelucrare necesare derulării relațiilor contractuale cu persoanele vizate;
  • trimiterea de informări și comunicări cu privire la o anumită problema de interes , în baza consimtământului dumneavoastră sau a interesului nostru legitim (după caz).
  • îndeplinirea intereselor legitime privind apărarea drepturilor noastre în instanță.
  • îndeplinirea obliațiilor legale (acolo unde este cazul) și a intereselor legitime legate de arhivare a documentelor ce conțin date cu caracter personal.
 • Daca sunteți partener contractual (reprezentant al partenerului contractual) vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea formalităților necesare încheierii și executării contractului (executarea contractului sau interes legitim, după caz) precum și pentru contactarea dvs. în vederea unor colaborări viitoare;
 • În funcție de scopul de prelucrare urmărit, vom prelucra datele cu caracter personal în baza executării contractului cu dvs. sau a unei obligații legale ce ne este aplicabilă, a interesului nostru legitim sau în baza acordului dvs.

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm informații pentru a oferii informații mai bune, pentru a-i informa despre proiectul nostru politic.

Culegem informații în următoarele moduri:

 • Informații pe care ni le oferiți. De exemplu, când completaţi un formular pe web site sau ne trimiteți un mail care contin datele dv de contact, sau ne contactati prin telefon sau personal.
 • Cookie-urile și tehnologiile similare. Organizația noastra foloseşte diverse tehnologii pentru a culege și a stoca informații când accesați web site-ul nostru, aici pot fi incluse cookie+urile și tehnologii similare. Modul în care folosim cookie-urile, ce sunt ele , etc. îl găsiţi pe pagina Informaţii despre cookie-uri

Atât informațiile pe care le obținem despre dvs. de la alte persoane, cât și informațiile pe care le culegem direct de la dumneavoastră, sunt tratate ca informații cu caracter personal.

Datele personale prelucrate de noi vor fi stocate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor urmărite, în conformitate cu politica noastră de retenție a datelor.

Refuzul furnizării datelor de către dvs. poate împiedica îndeplinirea scopurilor urmărite de noi (menționate mai sus)

Drepturi de care beneficiați

În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, dumneavoastră, beneficiați, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată, în măsura în care considerați necesar.

Informaţiile pe care le distribuim. Destinatari.

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal catre instituții publice (ANAF, instanțe de judecată, etc.), persoane care prelucrează date pe seama noastră (persoane împuternicite), alte companii colaboratoare și către publicul larg, în anumite situații (spre exemplu, publicarea de fotografii cu persoane care au participat la lucrări pe siteul nostru, sau alte canale sau retele de socializare, declaratii ale unor anumite persoane fizice, publicarea de comentarii etc.).

În general, datele cu caracter personal prelucrate de noi nu sunt transferate în afara României. Exista posibilitatea ca acestea să fie accesate și/sau transferate și din afara UE/SEE.

Este posibil să facem publice informaţii care nu vă identifică personal, şi să permitem accesul partenerilor (ca organizatii media, instituţii de statistică, etc.)

Securitatea informaţiilor

Depunem eforturi pentru a proteja organizația, membrii, simpatizanții şi colaboratorii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem. În acest sens, compania noastra adoptă măsuri tehnice și organizatorice în conformitate cu art. 32 din GDPR. Cu titlu de exemplu amintim:

 • criptăm multe dintre serviciile noastre utilizând SSL;
 • ne revizuim practicile de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiilor, inclusiv măsurile de securitate fizice, pentru a oferi protecţie împotriva accesului neautorizat la sisteme;
 • restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai structurilor abilitate din compania noastra care sunt îndreptăţite să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii.

Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare

Examinăm în mod regulat propria conformitate cu Politica sa de confidențialitate. Dacă vom primi reclamații vom depune diligențele pentru a le rezolva în termenele prevăzute de lege. Colaborăm cu autoritățile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autoritățile locale pentru protecția datelor, pentru a soluționa orice reclamații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care nu le putem soluționa direct

Modificări aduse prezentei Politici de confidențialitatele

Examinăm în mod regulat propria conformitate cu Politica sa de confidențialitate. Dacă vom primi reclamații vom depune diligențele pentru a le rezolva în termenele prevăzute ded lege. Colaborăm cu autoritățile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autoritățile locale pentru protecția datelor, pentru a soluționa orice reclamații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care nu le putem soluționa direct.